Larm

Akuta larm på Akademiska sjukhuset

Ett larmteam larmas via växeln när en person försämras på sjukhuset och behöver akut hjälp eller om en svårt sjuk person anländer till akutmottagningen.

På Akademiska sjukhuset finns 4 stora larmkategorier:

  • traumalarm
  • akutlarm
  • rädda hjärnan larm
  • larm på kvinnokliniken/barnsjukhuset

I varje larmkategori finns flera larm.

Larmen aktiveras med ett samtal till växeln, ankn 588 88: ange larmsort och larmplats.

Växeln ställer ut larmet i larmsystemet och larmar därmed alla larmsökare som är med i respektive larm. Vid larm låter sökarna mycket tydligt, sökarbäraren ser larmsorten och plats på displayen och springer till larmplatsen.

På kvinnokliniken och barnsjukhuset aktiveras kejsarsnitt- och barnlarmen via knappar på väggen som är direkt kopplade till larmsystemet, utlarmningen sker automatiskt.

Mer information om vilka som ingår i de olika larmen finns i dokumentet "akuta larm på Akademiska sjukhuset"


Akuta larm på Akademiska sjukhuset (uppdaterad 2017-03-23)

Instruktion för larmsökare

Förteckning över platser där man kan ladda batterier till kvittenssökare

Ansvarsfördelning för larmkategorierna (akuta larm) på Akademiska sjukhuset