Medicinsk vägledning för kommunal boendepersonal


Flicka på lekplats

På dessa sidor finns vägledning i hälso- och sjukvårdsfrågor, för dig som arbetar på korttidshem och boende (LSS) för barn och ungdomar i Uppsala län.

Sjuksköterska på Habiliteringen i Uppsala län har hälso- och sjukvårdsansvaret på dessa kommunala enheter, det innebär ansvar för rutiner, utbildning och rådgivning.