Mobilt närvårdsteam - information till vårdgivare

Mobil närvård

Mobilt närvårdsteam är ett hembesöksteam med läkare och sjuksköterska som är i tjänst vardagar mellan 8 och 16.30. Mobilt närvårdsteam arbetar länsövergripande. Verksamheten drivs av Nära vård och hälsa inom Region Uppsala.

Mobilt närvårdsteam ökar tillgängligheten

Mobilt närvårdsteam erbjuder hembesök hos äldre personer med omfattande behov och personer med svår funktionsnedsättning.

Patienten har möjlighet att få medicinsk bedömning i hemmet eller på särskilt boende istället för att besöka vårdcentral eller sjukhus. En trygg och säker vård nära patienten minskar behovet av slutenvård.

Mobilt närvårdsteam är också ett stöd för kommunens sjuksköterskor som kan få rådgivning i sin handläggning av vårdärenden.

Mobilt närvårdsteam har vid möjlighet att direktinlägga patienter vid Närvårdsavdelningen i Uppsala, Närvårdsenheten i Östhammar och vid geriatriken i Tierp och Uppsala. Utöver dessa finns även möjlighet att direktinlägga patienter som behöver vård på medicinsk vårdavdelning på Akademiska sjukhuset.

Vårdpersonalen kontaktar Mobilt närvårdsteam

Det är enbart kommunens och ambulanssjukvårdens sjuksköterskor, 1177 Vårdguidens sjuksköterskor samt vårdcentralernas personal som kan ta direktkontakt med Mobilt närvårdsteam. Telefonnummer till teamets sjuksköterska är 070-821 61 81.

Ambulanssjuksköterskor har möjlighet att kontakta Mobilt närvårdsteam i lägen då det inte är nödvändigt att köra patienten direkt till sjukhuset. Istället kan läkare vid Mobilt närvårdsteam vid behov göra en medicinsk bedömning hemma hos patienten.

1177 Vårdguidens sjuksköterskor kan vid behov kontakta Mobilt närvårdsteam och teamets läkare tar sedan beslut om eventuellt hembesök.

Patienter och anhöriga som själva vill komma i kontakt med Mobilt närvårdsteam ska ringa 1177 Vårdguiden, tfn 1177.

Vad gör Mobilt närvårdsteam?

Utöver undersökning, råd och stöd kan akutteamet på plats genomföra:

  • provtagning som P-glucos, Hb och CRP, samt urinsticka
  • mätning av saturation
  • behandling med läkemedel
  • inhalationsbehandling med pariboy
  • EKG
  • flödesmätning med doppler
  • suturering av mindre sår.