Mödrahälsovårdsenheten

Mödrahälsovårdens uppdrag är att genom främjande och förebyggande insatser samt identifiering av risker för ohälsa, bidra till god sexuell och reproduktiv hälsa och på så sätt minimera risker och sjuklighet för kvinnor ochFödelseträdet barn under graviditet, förlossning och spädbarnstid.

Mödravårdens uppdrag innefattar bland annat hälsovård under graviditet, cellprovskontroller och preventivmedelsrådgivning.

För att nå målet att alla kvinnor och blivande föräldrar inom landstinget ska kunna erbjudas en likvärdig vård inom mödrahälsovården, krävs utveckling och samordning av insatserna.
Läs mer...


Aktuellt

 Ny rutin gällande screening för graviditetsdiabetes på barnmorskemottagning

 Metodbeskrivning SurePath, vätskebaserat cellprov

 Byte av sökord för åtgärdskodning samt tillägg av sökord för diagnossättning

 Information om övergång till vätskebaserad cytologi

 Ny webb med stöd för mammor som vill amma; Amningswebben.

 VaMiGyn-studien

 Ny rutin för bokning av ultraljudsundersökning från 2/10

 Manual Cosmic VP för BM

 Information kring Cosmic R8:1

 Här hittar du information om webbtidboken

 Information om Cytburken

 
Tabell över allergiläkemedel vid graviditet 2016

 Rutin för asylsökande, flyktingar, tillståndslösa eller andra utländska person som behöver sjukvård