Mödrahälsovårdsenheten

Mödrahälsovårdens uppdrag är att genom främjande och förebyggande insatser samt identifiering av risker för ohälsa, bidra till god sexuell och reproduktiv hälsa och på så sätt minimera risker och sjuklighet för kvinnor ochFödelseträdet barn under graviditet, förlossning och spädbarnstid.

Mödravårdens uppdrag innefattar bland annat hälsovård under graviditet, cellprovskontroller och preventivmedelsrådgivning.

För att nå målet att alla kvinnor och blivande föräldrar inom landstinget ska kunna erbjudas en likvärdig vård inom mödrahälsovården, krävs utveckling och samordning av insatserna.
Läs mer...


Aktuellt


 Brev till dig som lämnat gynekologist cellprov - Enköping

 Brev till dig som lämnat gynekologiskt cellprov - Uppsala

 Pingpong utbildning nya vårdprogrammet sök på gynekologiskt cellprov

 Amningskurs för blivande föräldrar