Nutritionsarbetet på lasarettet

 

Ett gott näringstillstånd är en förutsättning för att undvika sjukdom och återvinna hälsa. Sjukdomsrelaterad undernäring är ett stort problem inom sjukvården idag och utvecklas när förbrukningen av energi och/eller näringsämnen under en tillräckligt lång period överskrider intaget vilket ger ökad risk för ytterligare sjuklighet och död.

För att motverka detta är det viktigt att nutritionsrutinerna fungerar bra på lasarettets alla avdelningar, att patienterna täcker sitt behov av energi och näring på ett för personalen lättarbetat sätt och därmed kan tillfriskna så snabbt som möjligt.

Dietisten på lasarettet arbetar med en handlingsplan för att förbättra nutritionen på avdelningarna och håller bland annat i Nutritionsrådets möten. I nuläget består Nutritionsrådet av två nutritionsansvariga sjuksköterskor och undersköterskor från varje avdelning som träffas regelbundet en gång i månaden för att diskutera och arbeta fram bra rutiner kring kost och nutrition. Detta för att patienterna ska få i sig det de behöver, vilket leder till piggare patienter och kortare vårdtider.