Nutritionsrådet

Nutritionsrådets uppdrag är att utveckla, leda och samordna nutritions- och kostfrågor vid Akademiska sjukhuset. 

Under våren 2016 ombildades rådet efter ett nytt uppdrag av sjukhusdirektören. Rådets ordförande är chefsläkare och rådet betår av sekreterare,  kliniskt verksam läkare, dietist och sjuksköterska, representant från vårdkvalitet, HFS(hälsofrämjande sjukvård) och forskningsrepresentant samt verksamhetschem för Paramedicin. 

Till rådet finns ett Nutritionsnätverk knutet.  I nätverket ingår medlemmarna av det tidigare Nutritionrådet samt Nutritionsansvarig sjuksköterska. Alla som på olika sätt arbetar med frågor som rör nutrition är välkomna att vara med i Nätverket, såsom köksor/ undersköterskor, logoped, repr från hygien, apotek med fler

 Nutritionsrådet träffas regelbundet och arbetar med sjukhusövergripande frågor. Nutritionsnätverket träffas minst en gång per termin för bla utbildning och  informationsutbyte

Nätverksträff med information inför Dagen nutrition och om pågående nutritionsarbete på sjukhuset

 Nutritionsrådets kommande möten och minnesanteckningar

 Tidigare års resultat av Dagen nutrition

 Tidigare utbildningsdagar arrangerade av Nutritionsrådet

 

Utbildningsmaterial från nutritionsutbildning tema sondmat den 26 mars

Upphandlat sortiment av sondmat - rekommendationslistor:
Barn
Vuxen

Systematiskt Nutritionsarbete på Ackis! Läs här:
SNackis