Patient

Mycket av vår information som riktar sig till patienter och brukare finns på våra externa webbplatser och på 1177 Vårdguidens webbplats, 1177.se. Du hittar genvägar och kompletterande information som rör patienter här.