Handbok för patientavgifter

Genom sjukförsäkringen kan läkarvård och sjukvårdande behandling erhållas till lägre kostnad än den egentliga kostnaden.

Det patienten betalar kallas patientavgift. Sjukförsäkringen gäller för besök på grund av sjukdom och för preventivmedelsrådgivning. Patienten får alltså betala hela arvodet själv om han eller hon behöver läkarintyg för exempelvis körkort eller vaccinationer inför resor.

Om dessa patientavgifter, åtgärder utanför allmän försäkring där patienten betalar hela arvodet och information kring högkostnadskort med mera finns information samlad i denna Handbok för patientavgifter.