Nationell listning


Kan patienten lista sig på en vårdcentral i ett annat län?

Ja, patienten kan lista sig inom primärvården i andra landsting under samma förutsättningar som boende i det landstinget. En listad patient får inte företräde till primärvård utan hänsyn ska endast tas till de medicinska behoven som patienten har.

Hur många husläkare kan en person ha samtidigt/vara listad hos samtidigt?

En person kan endast vara listad hos en husläkare åt gången. Det betyder att när en person listar sig hos en husläkare i Landstinget i Uppsala län avlistas personen från eventuell husläkarlistning i hemlandstinget.

Kan en person välja att lista sig hos flera olika vårdcentraler beroende på behandling? Kan man till exempel vara listad hos en vårdcentral för sin diabetes och vara listad hos en vårdcentral i en annan kommun för psykologsamtal?

Nej, man väljer en fast vårdcentral för listning. Dock kan besök göras på olika vårdcentraler för olika typer av besök.

Hur ofta får en person lista om sig/byta husläkare?

Hur många gånger som helst. Det finns ingen gräns.

Vad innebär det att ha en husläkare i Landstinget i Uppsala län jämfört med andra län?

När en utomlänspatient listar sig för husläkare i Landstinget i Uppsala län har personen därmed rätt till samma vårdutbud som en inomlänspatient.
På 1177.se står att läsa om regler och rättigheter vid val av husläkare inom Landstinget i Uppsala län.

Motsvarande information går att finna för andra landsting.


Hur listar sig utomlänspersoner hos husläkare i Landstinget i Uppsala län?

Utomlänsinvånare listas enligt samma rutin som en inomlänare.
Utomlänsinvånare kan dock i dagsläget inte själva lista sig hos husläkare inom Landstinget i Uppsala län via 1177 Vårdguidens e-tjänst, Mina vårdkontakter.


Får patienten företräde till vård vid den vårdcentral som han/hon väljer att lista sig på?

Den patient som är listad inom primärvården ska inte ges företräde till att få primärvård utan hänsyn ska enbart tas till de medicinska behov som patienten har. Att lista sig vid en vårdcentral underlättar emellertid kontinuiteten i relationen mellan primärvården och individen.

Vem har ansvarar för hembesök för patienter som är listade i andra landsting än hemlandstinget?

I det fall en utomlänspatient, som är listad hos en vårdgivare inom Landstinget i Uppsala län, är i behov av hembesök då patienten uppehåller sig inom Landstinget i Uppsala län ska vårdgivare tillhandahålla hembesök på samma villkor som för personer folkbokförda inom Landstinget i Uppsala län.

I det fall samma person är i behov av hembesök men uppehåller sig i sitt hemlandsting/annat landsting har vårdgivaren ingen skyldighet att genomföra hembesök till personen.

Trots att vårdgivaren inte har en skyldighet att utföra hembesök i andra län, kan hembesök över länsgränser komma i fråga i specifika fall, till exempel om mottagningen ligger nära länsgränsen.

Om en patient i Landstinget i Uppsala län listar sig i ett annat län, riskerar patienten då att inte få vaccin och screening?

Vaccinerings- och screeninguppdragen är skilda från listningen och invånarens val att lista sig i annat län påverkar inte vilket erbjudande om vaccinering och screening patienten får.