Patientsäkerhetskultur

Nytt
Patientsäkerhetskultur - sammanställning på nationell nivå av Landstingens mätningar 2012 - 2014

Mätning
Mätningen (webbenkät) genomfördes under vecka 13 och 14 (24 mars tom 6 april) på Akademiska sjukhuset och vecka 19-20 (5 april tom 18 maj) på Lasarettet i Enköping.

Enkäten skickades till all hälso- och sjukvårdspersonal som arbetar patientnära samt deras chefer.


Patientsäkerhetskulturen är de värderingar, attityder och beteenden hos vårdpersonal som påverkar patientsäkerheten på en arbetsplats. Dessa attityder och förhållningssätt återspeglar säkerhetsklimatet i en verksamhet.

Med goda kunskaper i patientsäkerhetskulturfrågor i vården och genom aktivt samarbete med patienter och närstående ökar förutsättningarna för att skapa en säkrare vård.

Patientsäkerhetslagen lyfter fram patientsäkerhetskulturen som en av de viktigaste faktorerna för en säker vård. En bra patientsäkerhetskultur kännetecknas av att medarbetarna är medvetna om risker och rapporterar avvikelser.