Presskommuniké


Blankett för presskommuniké vid olycksfall på Akademiska sjukhuset.

Presskommuniké Akademiska sjukhuset  (ny!)

 

Om presskommunikéer

Vid trafikolyckor och arbetsplatsolyckor är allmänhetens och medias intresse för de skadades tillstånd ofta stort.

Akademiska sjukhuset blir ofta kontaktat av media som vill följa upp tillståndet för den/de skadade som förts till Akademiska sjukhuset. När så sker utfärdas en så kallad presskommuniké för olycksfall.

Utgångspunkten för samarbetet med massmedier är att Landstinget i Uppsala Län (inklusive Akademiska sjukhuset) ska visa så stor öppenhet som möjligt. Sekretess ska dock beaktas.

För mer information, kontakta gärna kommunikationsavdelningen.