Prislista utomlänspatienter

Utomlänsprislistan är Akademiska sjukhusets officiella prislista för patienter från andra landsting. Prislistan har godkänts i samverkansnämnden för regionen. 

Priser
Aktuell prislista med bilagor finns på Samverkansnämnden för Uppsala-Örebroregionens webbplats. Där hittar du också ytterligare information om prislistan och Samverkansnämnden.

Samverkansnämndens webbplats

Prislisteprocess
Prislisteprocess för sjukhuset avseende nya priser och produkter/tjänster samt justering av befintliga priser och produkter/tjänster
Prislisteprocess (ppt)

Mall för kostnadsberäkning av nya priser/produkter
Kostnadskalkyl priser, mall, (excel)

Mall för tjänsteskrivelse av nya priser/produkter
Tjänsteskrivelse justeringar, mall (word)