Psykiatrisk telefonkonsultation för primärvårdens läkare


Verksamhetsområde psykiatri erbjuder telefonkonsultation av
specialistläkare på kortnummer 12504 (018-611 25 04) för
primärvårdens läkare, vardagar klockan 11 – 12.

Knappval 1: Psykiater för frågeställning gällande rådgivning i
specialistpsykiatri
Knappval 2: Psykolog/psykiater för rådgivning gällande neuropsykiatri

Telefonkonsultationen journalförs av kontaktande läkare.