Användning av mobiltelefon och kamera på Akademiska sjukhuset

Att patienter och anhöriga dokumenterar sina vårdbesök med mobiltelefon eller kamera har blivit allt vanligare. Riktlinjer om vilka regler som gäller finns i kvalitetshandboken.

Av riktlinjerna framgår att Akademiska sjukhuset inte är att betrakta som allmän plats. Fotografering och filmning får endast ske efter medgivande av verksamhetschef/avdelningschef eller motsvarande.

Även då medgivande har inhämtats får fotografering eller filmning aldrig ske på sätt som kan innebära att patientsekretessen äventyras eller på sätt att någons personliga integritet kränks.

Sjukhusets personal har rätt att motsätta sig att bli fotograferad eller filmad. Ljudupptagning vid samtal med personal är som huvudregel tillåtet.

Läs mer i blanketten i högerspalt.