Standardiserade vårdförlopp för remittenter


Du ska remittera personer från 18 år som har vissa allvarliga symtom som skulle kunna bero på någon av de cancersjukdomar listade till höger.
Du hittar inkluderingskriterier för alla patienter som ska ingå i SVF utifrån diagnos i högerspalten och utifrån symtom på denna sida.

Remissmallar och instruktioner

Remiss till utredning vid välgrundad misstanke skrivs av den som fastställt den välgrundade misstanken. Många vårdförlopp har speciellt framtagna remissmallar för att underlätta för dig som remittent. Mer information om detta hittar du under respektive diagnos i högerspalten.

För de vårdförlopp som inte har en standardiserad remiss eller remissmall ska dessa remisskriterier uppfyllas.

Berätta för patienten

Ska din patient utredas för symtom som kan bero på cancer? Berätta det! Förklara vad som ska hända och varför. Det är viktigt att patienten informeras om vad förloppet innebär och varför hon eller han kommer att utredas. Se filmen som förklarar varför det är viktigt, som RCC Syd producerat.

 

Inför remiss till utredning, informera patienten om:

 att det finns anledning att göra fler undersökningar för att ta reda på om patienten har eller inte har cancer

 vad ett standardiserat vårdförlopp innebär och vad som händer i den inledande fasen

 att patienten kan komma att kallas till utredning snabbt och därför bör vara tillgänglig på telefon.

 att patienten får en PREM-enkät hemskickad 6-8 veckor efter att de har genomgått ett SVF. Både patienter som fått ett cancerbesked och de som avslutat SVF av någon annan orsak får enkäten.

Se patientinformation om standardiserade vårdförlopp