Sjukresor

Patienter som bor i Uppsala län och som har kostnader för resor till och från sjukvård eller tandvård kan ha rätt till ersättning från Landstinget i Uppsala län för en del av sina resekostnader.

Ersättningen beräknas alltid efter de färdsätt som är billigast för landstinget.  Patienten får själv stå för en del av sina kostnader, den så kallade egenavgiften. 

En planerad sjukresa ska alltid gå mellan patientens folkbokföringsadress och vårdinrättningen.

Beställningscentralen för sjukresebuss och taxi är öppen dygnet runt.

Mer information finns under sjukresor i menyn till vänster.

Du kan beställa foldern ”Kort om sjukresor” från sjukreseenheten.

 

Ny sjukreseräkning från maj 2017

UL Sjukresor har uppdaterat sin sjukreseräkning och förenklat blanketten. Den nya versionen kan fyllas i digitalt för den som så önskar, sparas ner som ett PDF-dokument och skrivas ut. 

Blanketten beställs som vanligt i block om 50 st blanketter. Har du gamla block kvar är det bra om de läggs i pappersåtervinningen och nya beställs.