Sjukskrivning

Samlad information om sjukskrivning och rehabilitering finns under rubrik Försäkringsmedcin på extranätet (www.lul.se)

Nya kriterier för läkarintyg
Under 2015-2016 införs differentierade sjukskrivningsintyg i Sverige. Det innebär att läkarintyget FK7263 kan fyllas i förenklat respektive fullständigt beroende på sjukskrivningens komplexitet och förväntade totala omfattning.

Till nya kriterier för läkarintyg FK7263

 

Riktlinjer sjukskrivningsrutier Primärvården och kirurgdivisionen
Gemensamma riktlinjer gällande sjukskrivningsrutiner för Primärvården och kirurgdivisionen på Akademiska sjukhuset.

Sjukskrivningsrutiner (2010)