Standardiserade vårdförlopp för Akademiska sjukhuset


Du ska registrera personer från 18 år som har vissa allvarliga symtom som skulle kunna bero på någon av de cancersjukdomar listade till höger.


Vem ska registrera start av SVF?

Remiss till utredning vid välgrundad misstanke skrivs av den som fastställt den välgrundade misstanken. Start av SVF ska då registreras av den som tar emot remissen. I de fall då den välgrundade misstanken uppstår vid en enhet som kommer att utföra utredningen krävs ingen remiss, men det ska ändå noteras i patientens journal och det administrativa systemet att utredning sker som en del i ett SVF.


Detta ska du registrera


1. Start av SVF:
 Beslut om misstanke/välgrundad misstanke
om någon av cancerformerna i högerspalt. Klicka på respektive diagnos för att se vad du ska registrera.

2. Start av första behandling eller avslut av SVF:
 Start av första behandling.
 Eller överflyttning från/till annat landsting.
 Eller avslut av SVF innan första behandling (pga ingen cancer, annan cancer,
   patientens val, medicinska skäl).

Du har även möjlighet att däremellan registrera utredning, MDK, första besök, diagnos, men det är inget måste.

 

Så registrerar du


Registrera standardiserat vårdförlopp i Cosmic genom att följa instruktionen nedan:

Instruktion för SVF-dokumentation i Cosmic

I samband med att du registrerar i Cosmic registreras även KVÅ-koder, som används för att mäta tiden från välgrundad misstanke om cancer till start av behandling.

Se KVÅ-koder för samtliga diagnoser


Berätta för patienten

Ska din patient utredas för symtom som kan bero på cancer? Berätta det! Förklara vad som ska hända och varför. Det är viktigt att patienten informeras om vad förloppet innebär och varför hon eller han kommer att utredas.

Se filmen som förklarar varför det är viktigt, som RCC Syd producerat.


 

Patienten får enkät hemskickad

Patienten får en PREM-enkät hemskickad 6-8 veckor efter att de har genomgått ett SVF. Både patienter som fått ett cancerbesked och de som avslutat SVF av någon annan orsak får enkäten.