Strama – samverkan mot antibiotikaresistens

Strama Region Uppsala arbetar mot antibiotikaresistens. Uppkomst och spridning av resistenta bakterier måste motverkas för att vi även i framtiden ska ha tillgång till effektiva läkemedel vid bakteriella infektioner.

Läs mer på www.regionuppsala.se/stramauppsala