Telemedicin och distansmöten

Landstinget har ett utbyggt system för kommunikation med hjälp av ny teknik i form av Videokonferens, videoinspelning och webbkonferens som kan användas vid

  • Ronder angående regionpatienter
  • Vårdplanering
  • Administrativa möten
  • Utbildning
  • Forskning, ofta möten med kollegor i andra länder.


Videokonferens
Inom landstinget och till övriga landsting via det svenska sjukhusnätverket Sjunet, hålls idag en mängd olika distansmöten. Videokonferens spar tid, pengar och miljö genom att minska antalet resor. Idag finns det c:a 30 system inom vårt landsting, varav ett är bokningsbart för alla anställda inom landstinget. Det finns på Akademiska sjukhuset (ing 70) och bokas via konferensservice på tel 10879.  Läs mer om videokonferens.

Bridgit (Webb-konferens)
Web-konferns är ett enkelt och mycket bra hjälpmedel då man, t.ex. i ett telefon- eller videomöte, vill visa och diskutera innehållet på någon av deltagarnas datorskärm. Läs mer om webb-konferens.

Inspelning av video
Video via webben används exempelvis för att sända ett seminarium ut på sjukhusets datanät eller ut på Internet och kan då ses på en vanlig PC. Sändningen finns sparad och kan kopplas upp i efterhand om man ej kan vara med direkt eller vill repetera något. Läs mer här >>