Tobaksförebyggande arbete

Information om tobak och det förebyggande arbetet som sker i landstinget finns på lul.se/folkhalsoenheten