Väntetider i vården - primärvård - Privata

Vårdgarantin mäts inom primärvård genom de nationella mätningarna Väntetider i Vården, under mars och oktober månad.

All information och resultat av mätningarna hittar du på landstingets extranät:

http://www.lul.se/sv/Extranat/For_vardgivare/Utveckling/Vantetider-i-varden/