Väntrums-tv på Akademiska


Sedan hösten 2015 har arbete pågått med att införa väntrums-tv på många av sjukhusets mottagningar. Ca 40 mottagningar är i nuläget i gång.
Fler mottagningar kommer att ansluta sig under 2017.

Vad är syftet och vad ska visas?
Syftet med att väntrums-tv är bland annat att underlätta och effektivisera kommunikationen med våra patienter. Det är kanal för så kallad pliktinformation (till exempel om patientens rättigheter, möjligheter till sjukvård, service) samtidigt som väntetiden upplevs som kortare och trevligare. Innehållet är ett bestämt koncept; en blandning av pliktinformation, kampanjer, nyheter från UNT, naturbilder och mottagningens egna budskap.
Presentation väntrums-tv (ppt)


Kostnader för mottagningen?
Priserna är framtagna genom en upphandling för hela landstinget, leverantören heter Vertiseit. Kostnaderna som betalas av varje verksamhet sker månadsvis genom ett leasingavtal över 36 månader med 10 procent restvärde. Lite beroende på storlek på skärm med mera, så varierar priset - men kostnaden ligger på cirka 800 kr/månaden.
Erbjudande om väntrums-tv

Intresseanmälan för väntrums-tv
Den verksamhet/och eller mottagning som vill veta mer och/eller önskar införa väntrums-tv ska anmäla sig till kommunikationsavdelningen, Annika Davidsson, webbadministratör,  annika.davidsson@akademiska.se.