Vårdgarantienheten

Vårdgarantienheten finns vid Resurscentrum Region Uppsala. 
Hit kan patienten vända sig för att få hjälp att finna en annan vårdgivare när det egna landstinget inte kan erbjuda besök hos specialist eller behandling/operation inom vårdgarantitiden.

Vårdgarantienheten kan även på uppdrag från verksamheten hjälpa till att slussa C-länspatienter till andra vårdgivare när väntetiden till första besök överskrider vårdgarantitiden.

På Vårdgarantienheten arbetar erfaren vårdpersonal som gärna kommer och informerar om vårdgaranti, vårdval och valfrihet i vården på era arbetsplatser.

Vill du läsa mer om vårdgaranti  1177.se