Smittskyddsenheten

Aktuellt

2017-12-08 STI/hiv-prevention
Nyheter finns nu under fliken STI/hiv-prevention.

2017-11-13
Nya smittskyddsblad
HTLV-1 och 2 läkarinformation samt patientinformation finns nu under fliken Smittskyddsblad.

2017-11-06
Pneumokockvaccination - nya doser har förhandlats fram, leveransstart v. 47, 48
Personer som tillhör riskgrupp för allvarlig pneumokockinfektion och som inte tidigare fått pneumokockvaccin bör vaccineras mot pneumokocker, gärna samtidigt som de får influensavaccin. Det är dock brist på pneumokockvaccinet Pneumovax®  LÄS MER HÄR

2017-11-06
Påminnelse om vikten av influensavaccin till gravida
Gravida kvinnor efter vecka 16 i graviditeten har ökad risk att drabbas av allvarlig influensa och tillhör därför riskgrupp som bör erbjudas vaccination. Vaccinationen är gratis!
Informationsblad till gravida kvinnor, på svenska (pdf)
Informationsblad till gravida kvinnor, på engelska (pdf)
Ett kunskapsunderlag för vaccination av gravida finns att läsa HÄR.

2017-10-27
Affisch för influensavaccination av personal
För att påminna vårdpersonalen om att vaccinera sig mot influensa har Smittskyddsenheten gjort en affisch som kan skrivas ut i A3 format och sättas upp på arbetsplatsen.
Affischen kan användas inom Region Uppsala, kommunens och privata vårdgivares vårdenheter.
* Affisch att använda på Akademiska sjukhuset
* Affisch att använda på Region Uppsalas övriga vårdenheter

2017-10-27
Presentationer från årets influensainformation
Du kan se presentationerna HÄR (finns publicerade under fliken Utbildning)