Smittskyddsenheten

Aktuellt

2018-02-22 Smittskyddsläkaren avslutar säsongens vaccinationskampanj mot influensa onsdag 28 februari 2018
Årets influensa har sannolikt nått sin topp och vaccination är inte längre meningsfullt. Vaccinatörerna kommer inte att få ersättning från Region Uppsala för vaccination av riskgrupper efter detta datum.

2018-01-17 Smittskyddsenheten flyttar till nya lokaler
Från och med onsdagen den 24/1 har vi ny besöksadress:
Dag Hammarskjölds väg 60, 752 37 Uppsala
Alla telefonnr och mailadresser är detsamma som förut.

2018-01-09 Mässlingsvaccination i Region Uppsala (pdf)
Sedan den 10 december pågår ett utbrott av mässling i Göteborg. Man har där hittills haft 18 fall. De som drabbats har smittats inom vården eller är sekundära fall till person som fått mässling. Det finns inga fall av mässling i Region Uppsala.

2017-11-06
Pneumokockvaccination - nya doser har förhandlats fram, leveransstart v. 47, 48
Personer som tillhör riskgrupp för allvarlig pneumokockinfektion och som inte tidigare fått pneumokockvaccin bör vaccineras mot pneumokocker, gärna samtidigt som de får influensavaccin. Det är dock brist på pneumokockvaccinet Pneumovax®  LÄS MER HÄR

2017-11-06
Påminnelse om vikten av influensavaccin till gravida
Gravida kvinnor efter vecka 16 i graviditeten har ökad risk att drabbas av allvarlig influensa och tillhör därför riskgrupp som bör erbjudas vaccination. Vaccinationen är gratis!
Informationsblad till gravida kvinnor, på svenska (pdf)
Informationsblad till gravida kvinnor, på engelska (pdf)
Ett kunskapsunderlag för vaccination av gravida finns att läsa HÄR.