Smittskyddsenheten

Aktuellt

2018-05-25 Påminnelse om vaccination av personal mot mässling och hepatit B
I början av året gjorde alla verksamheter inom vården en inventering av immunitetsläget mot mässling och hepatit B hos all personal med patientkontakt. I slutet av mars gick vi ut med en instruktion om hur vaccination av de som behövde det skulle gå till. Vi vill påminna om att genomföra vaccination av oskyddad personal så snart som möjligt. En uppdaterad Instruktion hittar du HÄR, en förtydligad vaccinationsjournal hittar du HÄR och på DocPlus. I tillägg har vi sammanställt ett informationsblad som bör delas ut till kvinnor i fertil ålder som vaccineras mot mässling. Det hittar du HÄR.

Smittskyddsenheten kommer att göra en uppföljning av vaccinationerna i november 2018.

2018-05-25 Fler vårdpersonal vaccinerade sig mot influensa 2017/2018
Årets enkät till verksamhetscheferna för vården i Region Uppsala visar en påtaglig ökning av antalet som vaccinerat sig inom landstingets offentliga vård och hos privata vårdgivare med vårdavtal. Säsongen 2016/2017 var det totalt 43 % inom den offentliga vården, medan årets enkät visar en ökning till 50 %. Bäst vaccinationsresultat har de privata vårdcentralerna med 58 % vaccinerade, en ökning från 45 % förra året.
För mer detaljer LÄS HÄR.

2018-05-08 Reviderat smittskyddsblad - meningokockinfektion, läkarinformation

2018-05-09 Nu finns presentationerna från Viktoriadagen under fliken Utbildning - Viktoriadagen

2018-03-05 Ny rekommendation för TBE vaccination 2018
Sänkt åldersgräns för en extra dos av TBE vaccin i grundvaccinationen, från 60 till 50 år. Läs mer HÄR.