Smittskyddsenheten

Aktuellt

2017-07-21 diTeBoster finns åter för beställning.  Läs mer under Vaccinbrist

2017-07-06 Ny rekommendation om preventiva insatser mot tuberkulos
Folkhälsomyndigheten har 2017-07-05 publicerat en ny version av dokumentet "Rekommendationer för preventiva insatser mot tuberkulos". De viktigaste förändringarna är att vaccination med BCG inte längre rekommenderas till någon grupp vuxna, inklusive vårdarbetare och studenter. Ökad vikt läggs på att nyanställda som inom vården ska göra en hälsoundersökning för att kunna bedömma om de har risk för att smitta andra med tuberkulos. Läs mer på "Rekommendationer för preventiva insatser mot tuberkulos - Hälsokontroll, smittspårning, behandling av latent infektion och vaccination".

2017-07-05 Enligt information från GSK finns Twinrix åter i lager och kan nu beställas.

2017-06-30 Aktuell vaccinbrist i Region Uppsala (pdf)
Mer information om vaccinabrist finns under fliken vaccinbrist i vänstemarginalen.

2017-06-20 Hepatit A utbrott (pdf) 
Ett utbrott med sexuell smittspridning av hepatit A har pågått i Europa sedan juni 2016. I Sverige har vi hittills haft 12 fall. De som drabbats är framför allt män som har sex med män. Smittskyddsläkaren rekommenderar att personer som tillhör riskgrupp ska vaccinera sig mot hepatit A.  

2017-06-20 Vaccinbrist hepatit A (pdf) 
Just nu råder det brist på alla vaccin som ger skydd mot hepatit A i Sverige.