Anmälningsrutiner

Vilka sjukdomar skall rapporteras?

I dokumenten nedan hittar du en lathund över vilka sjukdomar som ingår i smittskyddslagen
Anmälningspliktiga sjukdomar (PDF)  

Falldefinitioner - vid anmälan enligt smittskyddslagen (PDF)  

Anmälan vid svårigheter att vidtaga åtgärder (PDF)

Lathund över "paragrafärenden" (PDF)   

Anmälan om byte av behandlande läkare (PDF)

Vid smittskyddsanmälan av tuberkulos och andra allmänfarliga sjukdomar bör LMA-nummer anges för asylsökande.
Läs mer HÄR (pdf).

Till vem ska anmälan skickas?
Anmälan ska skickas till Smittskyddsläkaren i behandlande läkares län.

Blankett för anmälan
>> SmiNet (Länk till annan webbplats)

Inhemsk smitta
Glöm inte att ange på remisserna för faecesodlingarna om det finns misstanke om inhemsk smitta! Det finns en ruta på remissen att kryssa i om så är fallet. Tack för hjälpen!