Kunskapsunderlag

"Barn, infektioner och antibiotika"
Detta är en utbildning som Strama Halland har tagit fram. Utbildningen kan användas inom ramen för barnavårdscentralernas föräldrautbildning. Utbildningen Barn, infektioner och antibiotika syftar till att ge kunskap och förståelse kring vardagliga infektioner hos barn. Den avser också skapa insikt i varför antibiotika inte alltid är ett självklart val.
Programmet består av ett bildspel och en manual och går att hämta på nedanstående länkar.
Bildspel att visa med datorprojektor (power-point) 
Manual med information och hjälptext till varje bild i bildspelet (pdf) 

Tillsynsvägledning förskolor - Folkhälsomyndigheten (länk till annan webbplats)
Här kan du som miljö- och hälsoskyddsinspektör och ska inspektera förskolor eller stöter på tillsynen i ditt arbete hitta samlad information om varför tillsyn utförs, hur ansvarsfördelningen ser ut samt de områden som bör inspekteras.

Folkhälsomyndighetens allmänna råd om städning i skolor, förskolor, fritidshem och öppen fritidsverksamhet (FoHMFS 2014:19) (pdf)     

Socialstyrelsen: Hygien i förskolan - Resultat från ett nationellt tillsynsprojekt 2009 (PDF)  

Socialstyrelsen: Hygien, smittskydd och miljöbalken - Objektburen smitta (PDF)   

Folkhälsomyndigheten: MRSA i förskolan - Underlag och rekommendationer för handläggning (PDF)  

Socialstyrelsen: Pneumokocker med nedsatt känslighet för penicillin (PNSP) - kunskapsunderlag och rekommendationer för handläggning (PDF)      

Socialstyrelsen: Smitta i förskolan - En kunskapsöversikt (PDF)