Pedagogiskt material

På denna sida finns utbildningsmaterial som förskolan kan använda i sin verksamhet.

Utbildning - föräldrar
När barnet är sjukt -
information till vårdnadshavare

Föräldrafolder (information till vårdnadshavare om FRISK i förskolan och en vägledning om god handhygien. Bra att skriva ut och ha på förskolan och dela ut till föräldrar)

Pedagogiskt material
Förlagan till materialet är en lätt bearbetning av liknande information från HYFS, Västra Götaland.
Bok- och filmtips
- för barn och vuxna om handtvätt och hygien.

Handtvättsånger - olika sånger med enkel melodi att sjunga tillsammans med barnen.

Handtvättsdiplom - diplom att dela ut till barnen som vet Varför, När och Hur man ska tvätta händerna.

Hygienquiz för barn - frågor anpassade till barn om hur och när man ska tvätta händerna.

Hygienquiz för vuxna - frågor anpassade till vuxna om hur och när man ska tvätta händerna.

Handtavla - att göra i förskolan

Vad händer när man inte har tvättat sina händer? - ett expriment att göra i förskolan.

Kräklarm - allmän affisch  i A3

Kräklarm - affisch för förskola.

Kräklarm - affisch för skola.