Kikhosta

Information från Smittskyddsenheten:
Ett mycket kraftigt ökat antal fall kikhosta har rapporterats senaste månaderna, se tabell. Fallen är spridda över länet.
Läs Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att förebygga kikhosta hos spädbarn längre ner på sidan.
Målet är att spädbarn inte ska bli svårt sjuka i kikhosta.


Klicka på bilden för att se den i ett större format!

Ett kraftigt ökat antal fall av kikhosta... (pdf)  
* Erbjud vaccination i tid. Den första dosen vaccin erbjuds spädbarn vid 3 månaders ålder, men får ges vid 2,5 månader.
* Tidig diagnos och behandling
- när spädbarn har hosta med eller utan andra symtom eller har apné
- när äldre barn, ungdomar eller vuxna har hosta och nära kontakt med spädbarn
- när gravid kvinna har hosta under tredje trimestern
* Smittspåra för att skydda spädbarn

Bild på Faktablad förebygga kikhosta hos spädbarn
Faktablad - Förebygga kikhosta hos spädbarn

Information från Folkhälsomyndigheten:
Nya rekommendationer för att förhindra allvarlig kikhosta hos spädbarn, "Rekommendationer för att förebygga kikhosta hos spädbarn" har kommit från Follkhälsomyndigheten.
Kikhosta är en allvarlig sjukdom hos barn under ett år, med risk för dödsfall. De tre viktigaste punkterna i den nya rekommendationen är:
1. Vaccination i tid. Barnet ska påbörja kikhostvaccination vid 3 månaders ålder. Detta får inte förskjutas framåt, men vaccination kan ges tidigare, ner till 2,5 månaders ålder.
2. Tidig diagnos och behandling. Behandling kan göras även innan symtom om spädbarnet utsatts för smitta. Erytromycin är förstahandsval för behandling. Provta innan behandlingen sätts in men vänta inte på provsvaret.
3. Hög uppmärksamhet på kikhosta. Tänk på kikhosta och provta frikostigt. Provet är gratis för patient och vårdgivare i Uppsala län eftersom det ingår i centrala smittskyddsprover. Särskilt viktigt att man provtar gravida kvinnor i tredje trimestern och vuxna och barn med nära kontakt med spädbarn, även om de är vaccinerade mot kikhosta.
Läs mer: "Rekommendationer för att förebygga kikhosta hos spädbarn" (pdf)  

Rekommendationer för att förebygga kikhosta hos spädbarn

Smittskyddsblad
Kikhosta - läkarinformation (pdf) 
Smittskyddsblad för läkare om kikhosta
Kikhosta - patientinformation (pdf) 
Smittskyddsblaf för patienter om kikhosta

SmiNet
Elektronisk smittskyddsanmälan (länk till annan webbplats) 
Gör en smittskyddsanmälan direkt via datorn. För detta måste du ha ett lösenord till SmiNet.
Utskrivbar blankett för smittskyddsanmälan av kikhosta (länk till annan webbplats) 
Fyll i eller skriv ut en tom blankett som du skickar via post till Smittskyddsenheten i Uppsala. Används om du inte har ett lösenord till SmiNet.

INFPREG - Kunskapscentrum för infektioner under graviditet (länk till annan webbplats)