Nyhetsarkiv

2017-11-13
Nya smittskyddsblad
HTLV-1 och 2 läkarinformation samt patientinformation finns nu under fliken Smittskyddsblad.

2017-10-06
Region Uppsala slutar erbjuda kostnadsfri  HPV-vaccination till flickor födda 1993-98

2017-10-05
SmittUpp nr 4 2017
finns nu att läsa

Hiv/STI informationsblad nr 2 - september 2017 (pdf)
STI-samordnaren informerar.

2017-09-25
Övervakningen av influensa söker läkare/mottagningar

Sentinelprovtagningen är en viktig del i övervakningen av influensa och övriga luftvägsvirus. Läs om hur du blir Sentinelprovtagare här (länk till annan sida).

2017-09-22
Uppdaterat PM - Handläggande vid exposition av mässlingvirus 

2017-07-21 Info om tillgänglighet av diTeBooster och diTekiBoster
diTeBooster:
Mycket goda volymer av diTeBooster finns nu i lager för omgående leverans.
Förp: 5 x 0,5ml
Varunummer: 041332
Beställas hos Tamro både för leverans till apotek eller leverans direkt till mottagning.

diTekiBooster:
De danska förpackningarna av diTekiBooster som tillfälligt kunde leverera tog tyvärr snabbt slut. Nu väntar vi på svensk förpackning som enligt info från tillverkaren ska finnas tillgänglig i både 1-pack och 10-pack runt den 11 augusti.

2017-07-05 DiTekiBooster finns att beställa från och med 6/7
OBS! Dansk förpackning med 5 x 0,5ml
Vaccinet heter DiTekiBooster även i dansk förpackning. Ingen skillnad mot svensk DiTekiBooster med undantag av den danska märkningen och dansk bipacksedel. Svensk bipacksedel finns tillgänglig på lakemedelsverket.se och på fass.se. Använd svensk bipacksedel för ytterligare information. Finns i lager hos Tamro. Varunummer: 826140. Ingen licens behövs.

2017-06-30 Aktuell vaccinbrist i Region Uppsala (pdf)
Mer information om vaccinabrist finns under fliken vaccinbrist i vänstemarginalen.

2017-06-20 Hepatit A utbrott (pdf) 
Ett utbrott med sexuell smittspridning av hepatit A har pågått i Europa sedan juni 2016. I Sverige har vi hittills haft 12 fall. De som drabbats är framför allt män som har sex med män. Smittskyddsläkaren rekommenderar att personer som tillhör riskgrupp ska vaccinera sig mot hepatit A.  

2017-06-20 Vaccinbrist hepatit A (pdf) 
Just nu råder det brist på alla vaccin som ger skydd mot hepatit A i Sverige.

2017-06-16 Vaccin fungerar
Affischen Vaccin fungerar illustrerar effekten av det allmänna vaccinationsprogrammet för barn i Sverige. Den är lämplig att sätta upp på mottagningar inom hälso- och sjukvården för att öka medvetenheten om hur stor betydelse vaccinationer har för hälsan.
Affisch "Vaccin fungerar" (pdf)    
Follkhälsomyndighetens sida Vaccin fungerar.
 (länk)

2017-06-30 Aktuell vaccinbrist i Region Uppsala (pdf)

2017-06-20 Vaccinbrist hepatit A
Just nu råder brist på alla vaccin som ger skydd mot hepatit A och som finns i Sverige.

2017-06-09 SmittUpp nr 3
Nu finns det ett nytt nummer av SmittUpp att läsa. Se mer under fliken Informationsblad SmittUpp till vänster.

2017-06-02 Har du tittat in på "Förskolefliken" ?
Där finns en del nyheter bl a föräldrafoldern "Tvätta tvätta liten hand...", en vägledning om god handhygien.

2017-05-10 Ny leverantör av kondomer
Nu finns det nya kondomer att beställa. Läs mer under Kondombeställning.

2017-04-13 Klamydiastudie
Under perioden 2017-05-01 till 2018-04-30 kommer en kvalitetssäkring och studie av klamydia-smittspårningen i Region Uppsala att genomföras. Läs mer här.

2017-06-20 Hepatit A utbrott
Ett utbrott med sexuell smittspridning av hepatit A har pågått i Europa sedan juni 2016. I Sverige har vi hittills haft 12 fall. De som drabbats är framför allt män som har sex med män. Smittskyddsläkaren rekommenderar att personer som tillhör riskgrupp ska vaccinera sig mot hepatit A. 

2017-04-11 Nya smittskyddsblad för sorkfeber

2017-04-10 Anmäl dig till Viktoriadagen 11 maj
Den obligatoriska utbildningsdagen för lokalt smittskyddsansvariga läkare och sjuksköterskor.
När: Torsdagen den 11 maj kl. 8.30 - 16.30
Var: SLU-Ultuna, Undervisningshuset Sal O, Almas allé, Uppsala
Program (pdf)    Karta (png) 

2017-04-10 Världsvaccinationsveckan 24 - 30 april (pdf)
Världshälsoorganisationen (WHO), europeiska smittskyddsorganisationen (ECDC) och Sveriges nationella smittskyddsorganisation Folkhälsomyndigheten vill särskilt uppmärksamma vikten av att vaccinera sig för att skydda sig själv och andra från sjukdomar som går att förebygga med vaccin.

2017-03-10 Smittskyddsläkaren varnar för risk för magsjuka av färsk kyckling (pdf)

2017-03-10 Nya smittskyddsblad
Smittskyddsblad för meningokocker och harpest- läkarinformation och patientinformation, finns nu uppdaterade under Smittskyddsblad

2017-03-06 SmittUpp nr 2 är ute nu! (pdf)
Nu finns det ett nytt nummer av SmittUpp att läsa. Se mer under fliken Informationsblad SmittUpp till vänster.

2017-02-27 Uppdaterad information om vaccinbrist (pdf)

2017-02-24 Aktuell vaccinbrist Region Uppsala (pdf) 
Licensmotivering TETADIF (docx) 

2017-02-02 Aktuell status angående vissa vacciner (pdf)

2017-01-02 Nya beställningsrutiner för vissa vacciner
(pdf)

* Ny rekommendation om preventiva insatser mot tuberkulos - 2017-07-06
Folkhälsomyndigheten har 2017-07-05 publicerat en ny version av dokumentet "Rekommendationer för preventiva insatser mot tuberkulos". De viktigaste förändringarna är att vaccination med BCG inte längre rekommenderas till någon grupp vuxna, inklusive vårdarbetare och studenter. Ökad vikt läggs på att nyanställda som inom vården ska göra en hälsoundersökning för att kunna bedömma om de har risk för att smitta andra med tuberkulos. Läs mer på "Rekommendationer för preventiva insatser mot tuberkulos - Hälsokontroll, smittspårning, behandling av latent infektion och vaccination".