Nyhetsarkiv

2017-06-16 Vaccin fungerar
Affischen Vaccin fungerar illustrerar effekten av det allmänna vaccinationsprogrammet för barn i Sverige. Den är lämplig att sätta upp på mottagningar inom hälso- och sjukvården för att öka medvetenheten om hur stor betydelse vaccinationer har för hälsan.
Affisch "Vaccin fungerar" (pdf)    
Follkhälsomyndighetens sida Vaccin fungerar.
 (länk)

2017-06-09 SmittUpp nr 3
Nu finns det ett nytt nummer av SmittUpp att läsa. Se mer under fliken Informationsblad SmittUpp till vänster.

2017-06-02 Har du tittat in på "Förskolefliken" ?
Där finns en del nyheter bl a föräldrafoldern "Tvätta tvätta liten hand...", en vägledning om god handhygien.

2017-05-10 Ny leverantör av kondomer
Nu finns det nya kondomer att beställa. Läs mer under Kondombeställning.

2017-04-13 Klamydiastudie
Under perioden 2017-05-01 till 2018-04-30 kommer en kvalitetssäkring och studie av klamydia-smittspårningen i Region Uppsala att genomföras. Läs mer här.

2017-06-20 Hepatit A utbrott
Ett utbrott med sexuell smittspridning av hepatit A har pågått i Europa sedan juni 2016. I Sverige har vi hittills haft 12 fall. De som drabbats är framför allt män som har sex med män. Smittskyddsläkaren rekommenderar att personer som tillhör riskgrupp ska vaccinera sig mot hepatit A. 

2017-04-11 Nya smittskyddsblad för sorkfeber

2017-04-10 Anmäl dig till Viktoriadagen 11 maj
Den obligatoriska utbildningsdagen för lokalt smittskyddsansvariga läkare och sjuksköterskor.
När: Torsdagen den 11 maj kl. 8.30 - 16.30
Var: SLU-Ultuna, Undervisningshuset Sal O, Almas allé, Uppsala
Program (pdf)    Karta (png) 

2017-04-10 Världsvaccinationsveckan 24 - 30 april (pdf)
Världshälsoorganisationen (WHO), europeiska smittskyddsorganisationen (ECDC) och Sveriges nationella smittskyddsorganisation Folkhälsomyndigheten vill särskilt uppmärksamma vikten av att vaccinera sig för att skydda sig själv och andra från sjukdomar som går att förebygga med vaccin.

2017-03-10 Smittskyddsläkaren varnar för risk för magsjuka av färsk kyckling (pdf)

2017-03-10 Nya smittskyddsblad
Smittskyddsblad för meningokocker och harpest- läkarinformation och patientinformation, finns nu uppdaterade under Smittskyddsblad

2017-03-06 SmittUpp nr 2 är ute nu! (pdf)
Nu finns det ett nytt nummer av SmittUpp att läsa. Se mer under fliken Informationsblad SmittUpp till vänster.

2017-02-02 Aktuell status angående vissa vacciner (pdf)

2016-12-06 Pågående kikhosteutbrott 

2016-11-29 Uppdaterad MRSA-broschyr
Nu finns en uppdaterad MRSA-broschyr att beställa eller skriva ut. Finns under Broschyrer i vänstermarginalen.

2016-10-28 Uppdaterade smittskyddsblad
Nu finns uppdaterade smittskyddsblad, patientinformation, om gonorré, klamydia och syfilis.  Du finner dessa publiserade under Smittskyddsblad

2016-09-02 Influensainformation till länets vaccinatörer för säsongen 2016/2017
Årets vaccinationsstart är den 9 november 2016.
Samma information ges vid två tillfällen.
Torsdagen den 20 oktober resp. tisdagen den 25 oktober på Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU, Undervisningshuset, lärosal O. Se karta här (PDF). Programmet startar kl 13.00 och pågår fram till ca 16.00

2016-08-05 Pilgrimsresor för Hajj äger rum 9-14 september
Att tänka på inför och efter resor till Hajj (pdf) 

2016-06-14 Ny rekommendation för hälsoundersökning av asylsökande och andra invandrade till Sverige
Den nya rekommendationen gäller både barn och vuxna. Nyheter jämfört med tidigare dokument: Provtagning för syfilis tas bort och Quantiferontest/PPD rekommenderas endast för personer från länder med incidens för tuberkulos på >100/100 000 invånare. Läs mer HÄR (pdf).

2016-05-30 Smittskyddsenhetens
verksamhetsberättelse 2015
(PDF)

2016-05-27 Se över vaccinationsskyddet mot mässling vid utlandsresa!
Läs mer HÄR! (PDF) eller under fliken Vaccinationer i vänstermarginalen. 

2016-05-23 Presentationer från Viktoriadagen
Presentationerna från årets Viktoriadag finner du Här

2016-05-18 Uppdaterade smittskyddsblad
Smittskyddsblad finns uppdaterade för hiv, tuberkulos samt latent tuberkulos.
Se mer under Smittskyddsblad i vänsterfliken. 

2016-03-03 Uppdaterade smittskyddsblad
Uppdaterade smittskyddsblad för Gonorré läkarinfo + patinfo, Klamydia och LGV läkarinfo, Klamydia patientinfo samt Syfilis läkarinfo + patinfo finns nu under Smittskyddsblad.

2016-02-25 Ersättningsvaccin då diTe-Booster är restnoterat
Sedan en tid tillbaka är vaccinet diTe-Booster restnoterat från leverantören Scandinavian Biopharma. Smittskyddsläkaren i Uppsala län rekommenderar att man i stället för diTe-Booster beställer diTeki-Booster. För mer info läs HÄR! (PDF)

2016-01-29 Länkar till information om zikavirus
Utbrott av zikavirus (Länk till annan webplats)
Sjukdomsinformation om zikavirus. (Länk till annan webplats)
Frågor och svar  om zikavirus (Länk till annan webplats)

2016-01-14 Nya smittskyddsblad
Nya smittskyddsblad finns under Smittskyddsblad i vänsterspalten för Gonorré läkarinfo + patinfo, Klamydia och LGV läkarinfo, Klamydia patientinfo samt Syfilis läkarinfo + patinfo.

2016-01-14 Ny rapport från Folkhälsomyndigheten
Män som har sex med män har inte tillgång till hälso- och sjukvård på samma villkor som andra. En ny rapport från Folkhälsomyndigheten visar att hälso- och sjukvården fortfarande ofta missar tillfällen att erbjuda exempelvis testning för könssjukdomar. Läs hela rapporten här. (PDF)