Nyhetsarkiv

2018-04-25 Ökad uppmärksamhet för mässling efter mässlingsfall i Stockholm 21 - 22 april

2018-03-15 VRE (Vancomycinresistenta enterokocker) på flera sjukhus i Sverige
Smittskyddsenheten i Region Uppsala, har tillsammans med Vårdhygien på Akademiska sjukhuset, beslutat att tillsvidare screena patienter som vårdats inneliggande eller fått sjukvårdande behandling på Nyköpings lasarett, Huddinge Sjukhus och Norrlands universitetssjukhus (Umeå) de senaste 6 månaderna. Patienterna ska från och med 15/3 och tills vidare, screenas för VRE i feces i samband med inläggning eller vid mottagningsbesök med sjukvårdande behandling på Akademiska sjukhuset och på Enköpings lasarett.

2018-02-22 Smittskyddsläkaren avslutar säsongens vaccinationskampanj mot influensa onsdag 28 februari 2018
Årets influensa har sannolikt nått sin topp och vaccination är inte längre meningsfullt. Vaccinatörerna kommer inte att få ersättning från Region Uppsala för vaccination av riskgrupper efter detta datum.

2018-02-27 Årets första nummer av SmittUpp

2018-01-17 Smittskyddsenheten flyttar till nya lokaler
Från och med onsdagen den 24/1 har vi ny besöksadress:
Dag Hammarskjölds väg 60, 752 37 Uppsala
Alla telefonnr och mailadresser är detsamma som förut.

2018-01-09 Mässlingsvaccination i Region Uppsala (pdf)
Sedan den 10 december pågår ett utbrott av mässling i Göteborg. Man har där hittills haft 18 fall. De som drabbats har smittats inom vården eller är sekundära fall till person som fått mässling. Det finns inga fall av mässling i Region Uppsala.