PM/Handlingsprogram

Ny rekommendation för hälsoundersökning av asylsökande och andra invandrade till Sverige, 2016-06-09 (pdf)

Komplettering av tidigare ofullständigt vaccinerade barn/ungdomar,
2015-05-22 
 
(pdf)

Barnomsorg
2009-10-09 Barn och ungdomar med hiv - riktlinjer för barnomsorg och skola, 2009-10-09 (PDF)     
2005-06-09 Streptokockinfektioner inom barnomsorgen - föräldrainformation och tillstånd för provtagning vid utbrottsbekämpning (pdf)
2005-05-12 Streptokockinfektioner inom barnomsorgen (pdf)
(Handledningsplan för streptokockutbrott i förskolan samt hygienråd till förskolepersonal)

Ebola
2014-08-22 Lokal handlingsplan för ebola (pdf)

Mag-tarm
2016-03-31 Frågeformulär avseende mag/tarmsjukdomar (pdf)
2016-02-26 Vinterkräksjuka- råd om hur du skyddar dig mot viruset och minskar smittspridning (pdf)
2015-02-26 Handläggning av mag- tarmsmitta (pdf)
2017-02-15 Myndighetsgemensam handbok för utredning av utbrott orsakade av livsmedel och vatten (pdf)

Mers
2015-07-27 Folkhälsomyndighetens rekommendationer för handläggning av misstänkta fall av mers 
(länk till annan webbplats)

Mässling
2013-03-11 PM - Handläggande vid exposition av mässlingvirus (pdf)

STI/hiv, Hepatit
2015-01-28 Hepatit A, Pre- och postexpositionsprofylax  (pdf)
2016-02-19 Rekommendation för hepatit B vaccination av hälso- och sjukvårdspersonal och studenter på vårdutbildningar (pdf)
2015-04-24 Process för klamydia- och gonorréprovtagning via Mina vårdkontakter/1177 (pdf)

Zika
2016-08-01 Rekommendationer gällande provtagning av zikavirus (pdf)