Publikationer

2014-05-13
Clinical and epidemiological findings in patients with pandemic A(H1N1) 2009 influenza in Uppsala county, Sweden 
Research Journal of Infectious Diseases 2013 1: 6 ( 27 August 2013 ) (PDF)

2013-06-17
Nu finns en C-uppsats från Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Uppsala Universitet.
En kvalitativ studie om barnmorskans upplevelse av mötet - Mötet med patienten vid klamydiasmittspårning.         

2011-09-27
Smittskyddsläkarens utvärdering av förberedelser under influensapandemin 2009/2010 (PDF)  

2011-04-29 (reviderad 2011-05-10)
Smittskyddsläkarens utvärdering av sjuklighet och handläggning under influensapandemin 2009/2010 (PDF)  

Publicerad artikel om kvalitetssäkring av partnerspårningsarbetet vid Ungdomsmottagningar i Uppsala län under perioden 1 september 2003 till 31 augusti 2004
Journal of European Academy of Dermatology and Venereology (PDF)  


Smittskyddsenhetens verksamhetsberättelse  
Verksamhetsberättelse 2015 (PDF)