Statistik

Statistik för Uppsala län avseende anmälningspliktiga sjukdomar enligt smittskyddslagen

Årsstatistik över anmälningspliktiga sjukdomar 2007 - 2016 (PDF)

Vanligaste förekommande anmälningspliktiga sjukdomarna 2007-2016 (PDF)

Halvårsstatistik över anmälningspliktiga sjukdomar 2013-2017 (PDF)     

Sexuellt överförbara infektioner

STI (alla) 1983-2016 (PDF)

Gonorré 1983 - 2016 (PDF)            

Hiv 1985 - 2016 (PDF)

Klamydia 1988 - 2016 (PDF)                        
Klamydia efter åldersgrupper och incidens 2007 - 2016 (PDF)                   
  
Syfilis 1983 - 2016 (PDF)                        

Inkomna paragrafärenden enligt SmL 2003 - 2016 (PDF)