Influensa

2018-05-25 Fler vårdpersonal vaccinerade sig mot influensa 2017/2018
Årets enkät till verksamhetscheferna för vården i Region Uppsala visar en påtaglig ökning av antalet som vaccinerat sig inom landstingets offentliga vård och hos privata vårdgivare med vårdavtal. Säsongen 2016/2017 var det totalt 43 % inom den offentliga vården, medan årets enkät visar en ökning till 50 %. Bäst vaccinationsresultat har de privata vårdcentralerna med 58 % vaccinerade, en ökning från 45 % förra året.
För mer detaljer LÄS HÄR.

2018-02-22 Smittskyddsläkaren avslutar säsongens vaccinationskampanj mot influensa onsdag 28 februari 2018
Årets influensa har sannolikt nått sin topp och vaccination är inte längre meningsfullt. Vaccinatörerna kommer inte att få ersättning från Region Uppsala för vaccination av riskgrupper efter detta datum.

2017-12-05 Användande av Tamiflu på SÄBO (pdf)

2017-11-16 Vaccinering i särskilt och ordinärt boende 2017
(pdf)
Uppdaterat dokument från Hälsa och habilitering.För sjuksköterskor inom kommunal  hälso- och sjukvård. 
Bedömningsunderlag för vaccination

2017-11-06 Personalvaccination
Influensavaccination av vårdpersonal - direktiv 

Vaccinationsjournal för personal

2017-11-06
Påminnelse om vikten av influensavaccin till gravida

Gravida kvinnor efter vecka 16 i graviditeten har ökad risk att drabbas av allvarlig influensa och tillhör därför riskgrupp som bör erbjudas vaccination. Vaccinationen är gratis!
Informationsblad till gravida kvinnor, på svenska (pdf)
Informationsblad till gravida kvinnor, på engelska (pdf)
Ett kunskapsunderlag för vaccination av gravida finns att läsa HÄR.

2017-11-02 Beredskapsplan vid influensaepidemi
Gäller för Akademiska sjukhuset

2017-10-30 Lathund för dokumentation av influensavaccination i Primärvården
Kortversion för registrering i Cosmic R8.1 ((PDF)

2017-10-27 Affisch för influensavaccination av personal
* Affisch att använda på Akademiska sjukhuset
* Affisch att använda på Region Uppsalas övriga vårdenheter

2017-10-27 Presentationer från årets influensainformation
Du kan se presentationerna HÄR (finns publicerade under fliken Utbildning)

2017-09-25 Övervakningen av influensa söker läkare/mottagningar
Sentinelprovtagningen är en viktig del i övervakningen av influensa och övriga luftvägsvirus. Läs om hur du blir Sentinelprovtagare  HÄR (länk till annan webplats).

2017-09-22 Årets influensavaccin
Årets influensavaccin är Influvac® från BGP Products AB.

Influvac® innehåller följande stammar:
   - Influensa A H1N1/Michigan/45/2015
   - Influensa A H3N2/Hong Kong/4801/2014
   - Influensa B/Brisbane/60/2008 (V)
Vaccinet innehåller inte adjuvans och är fritt från kvicksilver.

Vaccinet kan beställas ifrån ORIOLA och levereras i förfyllda sprutor med kanyl i 1-dos eller 10-dos förpackningar. Följ denna länk för beställningsinformation (PDF)

2016-11-03 Pneumokockvaccination till riskgrupper
Smittskyddsläkaren i Uppsala län rekommenderar att pneumokockvaccination till riskgrupper tills vidare sker som tidigare, med en dos polysackaridvaccin, Pneumovax®. Läs mer HÄR. 

Arkiv influensa