Influensa

2017-02-16 Influenavaccination för säsongen 2016/2017 avslutas 28 februari

2016-11-03 Pneumokockvaccination till riskgrupper
Smittskyddsläkaren i Uppsala län rekommenderar att pneumokockvaccination till riskgrupper tills vidare sker som tidigare, med en dos polysackaridvaccin, Pneumovax®. Läs mer HÄR. 

2016-11-03 Rekommendation för pneumokockvaccination för riskgrupper LUL (pdf)
Vilka grupper ska vaccineras mot pneumokocker och med vilka vacciner?

2016-11-03 Folkhälsomyndigheten - Rekommendationer om pneumokockvaccination till riskgrupper (länk)

2016-10-31 Vaccinering i särskilt och ordinärt boende 2016(pdf)
Dokument för sjuksköterskor inom kommunal  hälso- och sjukvård. Vaccinering av patienter i särskilt och ordinärt boende 2016 inom kommunal vård. Från Hälsa och habilitering.

2016-10-28 Personalvaccination
Influensavaccination av vårdpersonal - direktiv
(pdf)
Vaccinationsjournal för personal (PDF)
Poster - Influensavaccination till personal (pdf) 

2016-10-27 Presentationer från årets influensainformation
Presentationerna från årets informationstillfällen finner du HÄR

2016-10-20 Nya rekommendationer för influensa och pneumokockvaccination
Folkhälsomyndigheten har publicerat nya rekommendationer för vaccination mot säsongsinfluensa och mot pneumokocker.
Läs och ladda ned dem via dessa länkar:
Rekommendationer influensavaccination
Rekommendationer pneumokockvaccination

2016-10-06 Årets influensavaccin
Årets influensavaccin är Influvac® från BGP Products AB.

Influvac® innehåller följande stammar:
   - Influensa A H1N1/California/7/2009
   - Influensa A H3N2/Hong Kong/4801/2014
   - Influensa B/Brisbane/60/2008 (V)
Vaccinet innehåller inte adjuvans och är fritt från kvicksilver.

Vaccinet kan beställas ifrån ORIOLA och levereras i förfyllda sprutor med kanyl i 1-dos eller 10-dos förpackningar. Följ denna länk för beställningsinformation (PDF)

2015-12-21 Beredskapsplan vid influensaepidemi
Gäller för Akademiska sjukhuset och kan läsas Här (PDF)

Arkiv influensa