Anmälningsrutiner

Vilka sjukdomar skall rapporteras?

I dokumenten nedan hittar du en lathund över vilka sjukdomar som ingår i smittskyddslagen
Anmälningspliktiga sjukdomar (PDF)  

Falldefinitioner - vid anmälan enligt smittskyddslagen (PDF)  

Anmälan vid svårigheter att vidtaga åtgärder - paragrafanmälan (PDF) 

Anmälan om byte av behandlande läkare (PDF)

Vid smittskyddsanmälan av tuberkulos och andra allmänfarliga sjukdomar bör LMA-nummer anges för asylsökande.
Läs mer HÄR (pdf).

Till vem ska anmälan skickas?
Anmälan ska skickas till Smittskyddsläkaren i behandlande läkares län.

Blankett för anmälan
>> SmiNet (Länk till annan webbplats)