Affischer/broschyrer

Affischer "Kräklarm"
Affischer att sätta upp när det förekommer kräkningar och diarréer.
* Kräklarm - affisch för förskola (pdf) 
Kräklarm - affisch för skola (pdf)
* Kräklarm - allmän affisch i A3 (pdf) 

Broschyren "När barnet är sjukt"
Råd om barns vardagssjuklighet och om vissa andra sjukdomar som förekommer i barnomsorgen.

Tvätta, tvätta liten hand...
En vägledning till föräldrar om god handhygien. Att dela ut till vårdnadshavare vid inskolning.


Broschyrerna kan beställas på
018-611 92 24 eller 018-611 92 25, fax 018-55 29 01 eller smittskydd@regionuppsala.se