Kunskapsunderlag

Arbetsbeskrivning för FRISK-ombud
Förtydligande gällande FRISK-ombudets roll och uppdrag, samt ansvarsfördelningen mellan rektorer, smittskyddsläkare och kommunerna.

"Barn, infektioner och antibiotika"
Detta är en utbildning som Strama Halland har tagit fram. Utbildningen kan användas inom ramen för barnavårdscentralernas föräldrautbildning. Utbildningen Barn, infektioner och antibiotika syftar till att ge kunskap och förståelse kring vardagliga infektioner hos barn. Den avser också skapa insikt i varför antibiotika inte alltid är ett självklart val.
Programmet består av ett bildspel och går att hämta på nedanstående länk.
Bildspel att visa med datorprojektor (power-point)  
Manual med information och hjälptext till varje bild i bildspelet (pdf)  

Tillsynsvägledning förskolor - Folkhälsomyndigheten (länk till annan webbplats) 
Här kan du som miljö- och hälsoskyddsinspektör och ska inspektera förskolor eller stöter på tillsynen i ditt arbete hitta samlad information om varför tillsyn utförs, hur ansvarsfördelningen ser ut samt de områden som bör inspekteras.

Folkhälsomyndighetens allmänna råd om städning i skolor, förskolor, fritidshem och öppen fritidsverksamhet (FoHMFS 2014:19) (pdf)     

Socialstyrelsen: Hygien i förskolan - Resultat från ett nationellt tillsynsprojekt 2009 (PDF)  

Socialstyrelsen: Hygien, smittskydd och miljöbalken - Objektburen smitta (PDF)   

Socialstyrelsen: Smitta i förskolan - En kunskapsöversikt (PDF)   

Barn och ungdomar med hiv - riktlinjer för barnomsorg och skola, 2009-10-09 (PDF)     

Vård i samverkan (Vis) - Samverkan avseende hygien, vårdhygien och smittskydd Uppsala län
Det övergripande samverkansdokumentet har arbetats fram tillsammans av Region Uppsala och kommunerna i Uppsala län utifrån gällande författningar, nationella riktlinjer och länsövergripande överenskommelser.