Hygienråd

Hygienråd i förskolan, reviderad 2017-02-10 (pdf)

Skärpta hygienrutiner i förskolan 2017-02-13 (pdf)
Gäller vid ökning av infektioner, t.ex. magsjuka och streptokockinfektioner

Instruktioner för akuthink (pdf) 
Vid ett utbrott av t.ex. magsjuka eller vinterkräksjuka (calicivirus) är det lämpligt att använda en akuthink

Checklista för bättre hygien i förskolan (pdf)

God handhygien (pdf) 
Undvik att bli smittad och smitta andra. En affisch att skriva ut.
Finns på flera språk; arabiska, dari, engelska, nordkurdiska/kurmanji, pashto, persiska/farsi, somaliska och tigrinja.
Vid behov av översättningar ta kontakt med oss via vår myndighetsbrevlåda smittskydd@regionuppsala.se