Pedagogiskt material

På denna sida finns utbildningsmaterial som förskolan kan använda i sin verksamhet.

Utbildning - föräldrar
När barnet är sjukt -
information till vårdnadshavare. Vi har tagit del av informationen När barnet är sjukt - underskrift vårdnadshavare.

Föräldrafolder - information till vårdnadshavare om FRISK i förskolan och en vägledning om god handhygien.

Samtycke till användning av handdesinfektion

Pedagogiskt material
Förlagan till materialet är en lätt bearbetning av liknande information från HYFS, Västra Götaland.
Bok- och filmtips
- för barn och vuxna om handtvätt och hygien.

Handtvättsånger - olika sånger med enkel melodi att sjunga tillsammans med barnen.

Handtvättsdiplom - diplom att dela ut till barnen som vet Varför, När och Hur man ska tvätta händerna.

Hygienquiz för barn - frågor anpassade till barn om hur och när man ska tvätta händerna.

Hygienquiz för vuxna - frågor anpassade till vuxna om hur och när man ska tvätta händerna.
Facit - hygienquiz för vuxna

Handtavla - att göra i förskolan

Vad händer när man inte har tvättat sina händer? - ett expriment att göra i förskolan.

Kräklarm - allmän affisch  i A3

Kräklarm - affisch för förskola.

Kräklarm - affisch för skola.