Kommunal vård och omsorg

SÄBO - särskilt boende

2019-08-08 Rekommendation om influensavaccination av omvårdnadspersonal inom kommunal äldrevård (pdf)

2019 Användande av Tamiflu på särskilda boenden för behandling och profylax mot influensa (pdf)

2017-11-16 Vaccinering i särskilt och ordinärt boende 2017 (pdf)
Uppdaterat dokument från Hälsa och habilitering. För sjuksköterskor inom kommunal  hälso- och sjukvård. 

Bedömningsunderlag för vaccination