Migration

2016-06-14 Ny rekommendation för hälsoundersökning av asylsökande och andra invandrade till Sverige.
Den nya rekommendationen gäller både barn och vuxna. Nyheter jämfört med tidigare dokument: Provtagning för syfilis tas bort och quantiferontest/PPD rekommenderas endast för personer från länder med incidens för tuberkulos på >100/100 000 invånare. Läs mer HÄR (pdf). 

2016-05-03 Ny rutin för asylsökande vid anmälan av tuberkulos och andra allmänfarliga sjukdomar
I avvaktan på ett nationellt unikt samordningsnummer för asylsökande vill smittskyddsläkaren att vårdgivare anger LMA-nummer då anmälan skrivs in under övrig information på smittskyddsanmälan, www.smitnet.se
Lär mer HÄR (pdf).

2015-12-22 Prioritering av hälsoundersökning och vaccination av flyktingar
Antalet asylsökande har på senare tid mer än fördubblats. Väntetiderna för hälsokontroller har ökat trots en kraftigt ökad produktion av Cosmos asyl-och integrationshälsan. Barnhälsovården och elevhälsan har också svårt att hinna med att ge kompletterande vaccinationer till de barn som saknar vaccinationer som ingår i det svenska barnvaccinationsprogrammet. Det innebär i vissa fall ökad risk för smittspridning i befolkningen och på flyktingboenden. Smittskyddsläkaren har i samråd med expertgruppen för hälsoundersökningar skrivit en rekommendation om prioriteringar för de delarna av hälsoundersökning och kompletterande vaccinationer som har störst betydelse för att minska smittspridning. Bland annat ska nu tuberkulostestning i första hand göras med så kallat Quantiferonprov på Cosmos och tillsvidare behöver detta ej göras generellt på syriska flyktingar.

Komplettering av tidigare ofullständigt vaccinerade barn/ungdomar,
2015-05-22 (PDF)

För uppdaterade versioner och revideringar se Folkhälsomyndighetens samlingssida om flyktingsituationen.