Nyhetsarkiv

2018-10-15 Leveransen av Fluenz Tetra med vnr 163358 har blivit försenad
Astra Zeneca meddelar att leveransen av Fluenz Tetra med vnr 163358 har blivit försenad. Varan går att beställa från apoteken och Tamro nu, men vi beräknar att varan kommer att börja levereras till er senast den 22/10. Samtliga doser denna vaccineringssäsong kommer ha utgångsdatum 9/1 2019. 

2018-08-24 Smittskyddsenhetens verksamhetsberättelse 2017 (pdf) 

2018-08-22 Ehec-utbrottet - uppdatering
37 fall av Ehec i Enköping har kunnat kopplas till det nationella utbrottet och ytterligare ett 10-tal misstänkta fall utreds i länet. Utbrottet är ett av de största i Sverige. Läs mer på Folkhälsomyndighetens hemsida. 

Ny rekommendation för TBE vaccination 2018
Sänkt åldersgräns för en extra dos av TBE vaccin i grundvaccinationen, från 60 till 50 år. Läs mer HÄR.

2018-07-27 Utbrott av ehec i Enköpings kommun
Enköpings kommun har senaste veckan haft ett 20-tal konstaterade fall av tarmbakterien ehec. Flertalet av de sjuka är små barn, eller vuxna anhöriga till sjuka barn. Smittskyddsenheten utreder vad som kan orsaka utbrottet, tillsammans med Enköpings kommun och Folkhälsomydigheten. Läs mer här.

2018-05-28 SmittUpp nr 2 finns ute nu.

2018-05-25 Påminnelse om vaccination av personal mot mässling och hepatit B
I början av året gjorde alla verksamheter inom vården en inventering av immunitetsläget mot mässling och hepatit B hos all personal med patientkontakt. I slutet av mars gick vi ut med en instruktion om hur vaccination av de som behövde det skulle gå till. Vi vill påminna om att genomföra vaccination av oskyddad personal så snart som möjligt.
En uppdaterad Instruktion hittar du HÄR,
en förtydligad vaccinationsjournal hittar du HÄR och på DocPlus.

I tillägg har vi sammanställt ett informationsblad som bör delas ut till kvinnor i fertil ålder som vaccineras mot mässling.
Det hittar du HÄR. 
Smittskyddsenheten kommer att göra en uppföljning av vaccinationerna i november 2018.

2018-05-25 Fler vårdpersonal vaccinerade sig mot influensa 2017/2018
Årets enkät till verksamhetscheferna för vården i Region Uppsala visar en påtaglig ökning av antalet som vaccinerat sig inom landstingets offentliga vård och hos privata vårdgivare med vårdavtal. Säsongen 2016/2017 var det totalt 43 % inom den offentliga vården, medan årets enkät visar en ökning till 50 %. Bäst vaccinationsresultat har de privata vårdcentralerna med 58 % vaccinerade, en ökning från 45 % förra året.
För mer detaljer LÄS HÄR.

2018-04-25 Ökad uppmärksamhet för mässling efter mässlingsfall i Stockholm 21 - 22 april

2018-03-15 VRE (Vancomycinresistenta enterokocker) på flera sjukhus i Sverige
Smittskyddsenheten i Region Uppsala, har tillsammans med Vårdhygien på Akademiska sjukhuset, beslutat att tillsvidare screena patienter som vårdats inneliggande eller fått sjukvårdande behandling på Nyköpings lasarett, Huddinge Sjukhus och Norrlands universitetssjukhus (Umeå) de senaste 6 månaderna. Patienterna ska från och med 15/3 och tills vidare, screenas för VRE i feces i samband med inläggning eller vid mottagningsbesök med sjukvårdande behandling på Akademiska sjukhuset och på Enköpings lasarett.

2018-02-22 Smittskyddsläkaren avslutar säsongens vaccinationskampanj mot influensa onsdag 28 februari 2018
Årets influensa har sannolikt nått sin topp och vaccination är inte längre meningsfullt. Vaccinatörerna kommer inte att få ersättning från Region Uppsala för vaccination av riskgrupper efter detta datum.

2018-02-27 Årets första nummer av SmittUpp

2018-01-17 Smittskyddsenheten flyttar till nya lokaler
Från och med onsdagen den 24/1 har vi ny besöksadress:
Dag Hammarskjölds väg 60, 752 37 Uppsala
Alla telefonnr och mailadresser är detsamma som förut.

2018-01-09 Mässlingsvaccination i Region Uppsala (pdf)
Sedan den 10 december pågår ett utbrott av mässling i Göteborg. Man har där hittills haft 18 fall. De som drabbats har smittats inom vården eller är sekundära fall till person som fått mässling. Det finns inga fall av mässling i Region Uppsala.