Nyhetsarkiv

2019-09-24 Utbrott av kikhosta i Danmark
I Danmark har man i augusti sett en kraftig ökning av kikhosta under augusti och september. I Sverige har man hittills inte sett någon motsvarande ökning av antalet kikhostefall, jämfört med tidigare år. Däremot är det nu den tid på året då vi kan förvänta oss att se flest fall. Smittskyddet vill därför uppmana vården att ha extra observans på kikhosta och att vara generös med provtagning. Det viktigaste är att förhindra sjukdomen hos spädbarn, som kan bli allvarligt sjuka. För information om förebyggande åtgärder, se Kikhosta - Infektioner A-Ö.     

2019-08-12 Uppdaterad information om utbrottet av harpest

2019-08-01 Harpest (tularemi) i Gävleborg
Smittskyddsenheten i Gävleborg informerar om ett utbrott av harpest med hittills 25 fall. De flesta fallen har anknytning till en golfbana i Ljusdal, där man haft tävlingar vecka 30. Smittskyddsenheten i Region Uppsala uppmanar till observans på patienter som söker med feber och infekterade bett, förstorade lymfkörtlar och/eller lungsymtom och som varit i Ljusdalsområdet 2-10 dagar innan insjuknandet. Se i övrigt smittskyddsblad; Harpest - läkarinformation (pdf)    

2019-07-10 Reviderade smittskyddsblad för syfilis
Läkar- och patientinformationerna är uppdaterade.

2019-07-05 Reviderade smittskyddsblad för hiv
Läkar- och patientinformationerna är uppdaterade. Det finns också ett nytt smittskyddsblad för personer med välinställd hivbehandling.

2019-06-20 Upphandlade vaccin
Den nya listan finns nu publicerad samt kontaktuppgifter för vaccinköp

2019-06-14 Ändring i rekommendationer om vaccination mot tuberkulos
Efter att screening av nyfödda för svår kombinerad immunbrist införs i juli 2019 rekommenderar Folkhälsomyndigheten att tidig vaccination mot tuberkulos förläggs vid 6 veckors ålder istället för under nyföddhetsperioden på BB, som det har rekommenderats hittills. Läs mer här.

2019-06-12 Reviderade smittskyddsblad för hepatit B och C
Det finns nu uppdaterade smittskyddsblad, läkarinformation samt patientinformation, för hepatit B och C.

    

2019-05-31 Den första undersökningen om SRHR genomförd i Sverige sedan 1996
I tisdags släppte Folkhälsomyndigheten rapporten Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter i Sverige 2017. Rapporten är baserad på en kvantitativ befolkningsundersökning genomförd under 2017.
Undersökningen, som är bredare än studien Sex i Sverige som genomfördes 1996, omfattar ämnena sexuella trakasserier och våld; sexlivet; sexuell identitet och transerfarenhet; sex, relationer och egenmakt; sexualitet och digitala arenor; pornografianvändning och sexuell hälsa; sex mot ersättning; reproduktiv hälsa samt sex- och samlevnadsundervisning. Kvalitativa studier är bland annat genomförda med personer med migrationserfarenhet, personer med intellektuella funktionsnedsättningar (IF) och hbtq-personer.
Studien är genomförd med syftet att belysa sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) som en determinant på folkhälsan, jämlikheten och jämställdheten i landet.

2019-05-29 Presentationer från Viktoriadagen
Nu finns presentationerna från Viktoriadagen upplagda under fliken Utbildning - Viktoriadagen 

2019-05-15 Boka tolk med SRHR-kompetens
Kunskapsnätverket hiv/STI-Mellansverige har under 2017 och 2018 erbjudit utbildningar i SRHR (sexuell- och reproduktiv hälsa och rättigheter) för tolkar. Ett stort antal tolkar har genomgått utbildningen som bland annat behandlade ämnen som sexualitet, normer, hbtq och anatomi. Tolkar med kunskaper i bland annat arabiska, tigrinja, persiska, dari, ryska, thailändska och ukrainska, kan nu bokas för samtal där SRHR-kompetens behövs.

2019-05-10 SmittUpp nr 2

2019-04-18 Nytt uppdaterat dokument om hälsoundersökningar av asylsökande och andra invandrade till Sverige.
Inga stora förändringar jämfört med dokumentet från 2016 men en förtydligad information om vaccinationer. Finns under fliken Migration.

    

2019-04-08 Jordbruksverket har på sin hemsida information om "Tvätta händerna om du klappat djuren under vårens kosläpp".

2019-03-15 Nya smittskyddsblad
Det finns uppdaterade smittskyddsblad för läkare/patient för följande diagnoser: Amöba, Campylobacter, Cryptosporidium, EHEC, Giardia, Salmonella, Shigella, Tyfoid- och paratyfoid, Yersinia samt Hygienråd vid tarmsmitta -patientinformation.

2019-02-21 Influensavaccination upphör 1 mars
Säsongsinfluensan är nu i full fart. Både på nationell och regional nivå har antalet fall ökat senaste veckorna. På nationell nivå ser kurvan över antalet fall ut att vara på väg ned. När influensan är i full fart är det inte längre lönt att vaccinera sig. Smittskyddsläkaren sätter därför sista vaccinationsdatum till 1 mars 2019.
Influensavaccination av riskgruppspatienter efter 1 mars kommer inte att subventioneras av Region Uppsala.

2019-01-21 STI-dag 12 mars 2019
Utbildningen riktar sig främst till personal på barnmorskemottagningar och ungdomsmottagningar. Läs mer och anmäl dig HÄR.

2019-01-15 Influensavaccination av vårdpersonal - Nya rekommendationer. Läs dem här.