PM/Handlingsprogram

Ny rekommendation för hälsoundersökning av asylsökande och andra invandrade till Sverige, 2016-06-09 (pdf)

Komplettering av tidigare ofullständigt vaccinerade barn/ungdomar,
2015-05-22 
 
(pdf)

Barnomsorg
2009-10-09 Barn och ungdomar med hiv - riktlinjer för barnomsorg och skola, 2009-10-09 (PDF)     

Ebola
2014-08-22 Lokal handlingsplan för ebola (pdf)

Mag-tarm
2017-11-20 Vinterkräksjuka - råd om hur du skyddar dig mot viruset och minskar smittspridning (pdf) 
2017-10-19 Vinterkräksjuka i vården (kunskapsunderlag för att minska spridningen av norovirus) (pdf)
2018-12-03 Frågeformulär avseende mag/tarmsjukdomar (pdf)
2018-12-03 Handläggning av mag- tarmsmitta (pdf)
2017-02-15 Myndighetsgemensam handbok för utredning av utbrott orsakade av livsmedel och vatten (pdf)

Mers
Vid misstänkt fall av Mers ska infektionskliniken kontaktas.
2017-07-28 Folkhälsomyndighetens rekommendationer för handläggning av misstänkta fall av mers 
(länk till annan webbplats)

Mässling
2017-09-21 PM - Handläggande vid exposition av mässlingvirus (pdf)
2016-10-20 Mässling - vårdhygieniska aspekter

STI/hiv, Hepatit
2015-01-28 Hepatit A, Pre- och postexpositionsprofylax  (pdf)
2016-02-19 Rekommendation för hepatit B vaccination av hälso- och sjukvårdspersonal och studenter på vårdutbildningar (pdf)
2012-04 Meddelandeblad Provtagning för hiv och andra sexuellt överförbara sjukdomar (pdf)

SÄBO - särskilt boende
Användande av Tamiflu på särskilda boenden för behandling och profylax mot influensa
(pdf)
2017-11-16 Vaccinering i särskilt och ordinärt boende 2017 (pdf)
Uppdaterat dokument från Hälsa och habilitering.För sjuksköterskor inom kommunal  hälso- och sjukvård. 
Bedömningsunderlag för vaccination

Zika
2016-08-01 Rekommendationer gällande provtagning av zikavirus (pdf)