Lokalt smittskydds- och antibiotikaansvariga

Från 1 januari 2015 ingår i vårdavtalet ett åtagande gällande lokalt smittskydds- och antibiotikaansvar för primärvårdens vårdcentraler i Region Uppsala:
Åtagande gällande lokalt smittskydds- och antibiotikaansvar inom primärvården (pdf)