Lokalt smittskyddsansvariga

Från 1 januari 2015 ingår i vårdavtalet ett åtagande gällande lokalt smittskyddsansvar för primärvårdens vårdcentraler i Region Uppsala:
Åtagande gällande lokalt smittskyddsansvar inom primärvården (pdf)

 

Presentationer från uppstartsmötet för lokalt smittskyddsansvariga läkare och sköterskor 2015-02-26, Scandic Nord

- Uppstartsmöte för lokalt smittskyddsansvariga (PDF)

- Smittskydd för lokalt smittskyddsansvariga (PDF)

- Information från Strama (PDF)