Lokalt smittskyddsansvariga

Från 1 januari 2015 ingår i vårdavtalet ett åtagande gällande lokalt smittskyddsansvar för primärvårdens vårdcentraler i Region Uppsala:
Åtagande gällande lokalt smittskyddsansvar inom primärvården (pdf)