Statistik

Statistik för Uppsala län avseende anmälningspliktiga sjukdomar enligt smittskyddslagen

Årsstatistik över anmälningspliktiga sjukdomar 2008 - 2017 (PDF)

Vanligaste förekommande anmälningspliktiga sjukdomarna 2008-2017 (PDF)

Halvårsstatistik över anmälningspliktiga sjukdomar 2014-2018 (PDF)     

Sexuellt överförbara infektioner

STI (alla) 2008 - 2017 (PDF)

Gonorré 2008 - 2017 (PDF)            

Hiv 2008 - 2017 (PDF)

Klamydia 2008 - 2017 (PDF)                        
Klamydia efter åldersgrupper och incidens 2008- 2017 PDF)                   
  
Syfilis 2008-2017 (PDF)                        

Inkomna paragrafärenden enligt SmL 2003 - 2017 (PDF)