SÄBO

2018-09-11 SÄBO-Ä
Smittskyddsenheten och vårdhygien arbetar tillsammans för att öka beredskapen på särskillda boenden för äldre (SÄBO-Ä).  På varje SÄBO-Ä ska en handlingsplan upprättas inför de årligen återkommande influensa- och magsjukutbrotten. . Handlingsplanen ska uppdateras inför varje säsong. Som ett stöd för detta arbete ges informationsmöten för medicinskt ansvariga sköterskor (MAS), sjuksköterskor, läkare och enhetschefer inom SÄBO-Ä Nedan finns de presentationer som visas vid dessa möten.
Smittskyddsenhetens presentation (PDF)
Vårdhygiens presentation och mall för handlingsplan (Länk till vårdhygiens hemsida)