Strama Region Uppsala

Strama Region Uppsala

Samverkan mot antibiotikaresistens

Antibiotikaresistenta bakterier är ett tilltagande problem över hela världen och kan försvåra behandling av infektioner. Ju mer onödig eller felaktig antibiotika som skrivs ut desto fler resistenta bakterier drivs fram.

I Strama Region Uppsala arbetar vi för att antibiotika ska användas klokt för att motverka uppkomst och spridning av resistenta bakterier. Vi är verksamma inom öppen- och slutenvård i hela Region Uppsala och samarbetar även med kommunerna och andra organisationer. 

I Uppsala har en lokal Stramagrupp funnits sedan 1995 och vi ingår i ett nationellt nätverk av Stramagrupper som finns i alla län.