Patientnämndens kansli

All information och kontaktuppgifter riktat till patienter och invånare finns på 1177.se. Använd gärna informationen på 1177.se i patientmötet. I första hand rekommenderas en patient eller närstående som har synpunkter eller är missnöjd med vården att vända sig till aktuell verksamhet. Men patientnämnden finns alltid till hands via telefon, mejl och formulär, även i inloggat läge på 1177.se.

För dig som medarbetare i hälso- och sjukvården behöver du känna till att nämnden och tjänstepersonerna på kansliet varken har disciplinära befogenheter eller gör medicinska bedömningar.

Patientnämnden fungerar som en länk mellan patient och vård, vi har även tystnadsplikt. Du som medarbetare är också välkommen att kontakta oss. Använd samma kontaktuppgifter som visas på 1177.se.

Våra viktigaste arbetsuppgifter är:

  • Hjälpa patienten att få den information den behöver för att kunna ta tillvara sina intressen i hälso- och sjukvården
  • Främja kontakter mellan patienter och vårdpersonal
  • Hänvisa patienter till rätt myndighet
  • Rapportera iakttagelser och avvikelser av betydelse för patienterna till vårdgivare och vårdenheter
  • Informera vårdpersonal och patienter om verksamheten

 Vill du beställa foldrar eller affischer? Mejla antal, verksamhet och adress till patientnamnden@regionuppsala.se