Försäkringsmedicin

Försäkringsmedicin är ett kunskapsområde om hur hälsa, sjukdom, vård och försäkringens utformning ömsesidigt påverkar varandra.

”Försäkringsmedicin är ett kunskapsområde om hur funktionstillstånd, diagnostik, behandling, rehabilitering och förebyggande av sjukdom och skada påverkar och påverkas av olika försäkringars utformning samt därmed relaterade överväganden och åtgärder inom berörda professioner.” (Nationellt försäkringsmedicinskt forum, 2008)

En kvalitetssäker och effektiv sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess ska vara en naturlig del av vård och behandling för kvinnor och män. För de flesta människor innebär ett lämpligt arbete en hälsovinst, så även om hälso- och sjukvårdens uppdrag inte är arbetslivsinriktad rehabilitering så ska vårdgivare vara en god samverkanspart och medverka till att patientens arbetsförmåga tas tillvara.

På dessa sidor samlas information och processer kring sjukskrivning och rehabilitering.