Intyg

Region Uppsala har integrerat sitt journalsystem med Webcert

Inera har utvecklat Webcert, en applikation för att skapa och skicka medicinska underlag elektroniskt, som öppnas från Cosmic. Från Webcert skapar och skickar användarna intygen samt hanterar frågor och svar mellan Försäkringskassan och vården.

I samband med införandet av Webcert, som Region Uppsala driftsatte den 12 juni, lanserade Försäkringskassan nya medicinska underlag som kan utfärdas och skickas elektroniskt:

–läkarintyg för sjukpenning (7804)

–läkarutlåtande för aktivitetsersättning vid nedsatt arbetsförmåga (7801)

–läkarutlåtande för aktivitetsersättning vid förlängd skolgång (7802)

–läkarutlåtande för sjukersättning (7800)

Det är också möjligt att skicka två av Transportstyrelsens blanketter elektroniskt:

-Transportstyrelsens läkarintyg avseende högre körkortsbehörigheter

-Transportstyrelsens läkarintyg, diabetes

Information ifrån Försäkringskassan

Försäkringskassan har, delvis i samarbete med vården, utarbetat ett nytt läkarintyg till grund för sjukpenning (FK7804). Frågeställningar i detta nya intyg är tydligare och det finns uppdaterade hjälptexter. Det finns en ny fråga om arbetstidens förläggning vid deltidssjukskrivning och fler svarsalternativ i frågan om prognos för återgång i arbete. Det är även möjligt att ange åtgärder som kan göra det lättare för patienten att återgå i arbete.

Syftet är att det tydligt framgår vilken information Försäkringskassan behöver från hälso- och sjukvården för att kunna fatta beslut om ersättning. Rätt medicinsk information från början minskar risken för att läkarna behöver komplettera de medicinska underlagen.

Mer information finns på följande länk:

https://www.forsakringskassan.se/sjukvard/medicinska-underlag-och-blanketter/nya-medicinska-underlag-inom-sjukpenning-och-sjuk-och-aktivitetsersattning